آموزشگاه فنی حرفه ای
آزاد پارس

بامجوز رسمی از اداره ی کل فنی حرفه ای استان اصفهان

فقط چند گام ساده تا ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی و دریافت گواهینامه موردتایید فنی حرفه ای

گام چهارم

ارزشیابی شوید و گواهینامه با تایید فنی و حرفه ای دریافت کنید

گام سوم

از آموزش مجازی و حضوری در آموزشگاه پارس بهره مند شوید

گام دوم

بسته های آموزشی کامل و جامع را دریافت کنید

گام اول

در دوره های آموزش مجازی و حضوری دلخواهتان آنلاین ثبت نام کنید

معرفی فنی حرفه ای آزاد پارس

آموزشگاه فنی و حرفه ای پارس با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور در تاریخ 1393/01/06 تاسیس گردید.

هدف از این آموزشگاه گسترش خدمات حرفه آموزی و توسعه مهارت پذیران با بهترین مباحث آموزشی و به روز ترین آنها بوده است.

آنچه پارس را از دیگران جدا میکند ، متعهد به خدمت رسانی در کمترین زمان ممکن و برترین اساتید است ، پارس تاکنون مورد تقدیر نهادهای مختلف کشور بوده است .

متصل شوید و موفقیت در کسب و کار خود را کنترل کنید

دیدگاه های کاربران

شما هم می توانید نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

لیست دوره ها

نام دوره آموزشیگواهینامه پایان دوره
حسابداری مالیاتی (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابداری مالیاتی (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مدیر حسابداری فروشفنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابدار دولتیفنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
کاربر امور بانکی (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
کاربر امور بانکی (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مدیر مالی (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مدیر مالی (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مسئول سفارشات (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مسئول سفارشات (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
بازاریاب (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
بازاریاب (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
نماینده فروش بیمه (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
نماینده فروش بیمه (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مسئول سفارشات (کار و دانش)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مامور خرید (کار و دانش)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
کاست کنترل (بررسی قیمت تمام شده)(کار و دانش)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
رئیس تدارکاتفنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مدیر فروشگاهفنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
فروشنده (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
فروشنده (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابداری دارایی های ثابت (اثاثیه و اموال)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابداری مالیاتی (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابداری مالیاتی (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابداری عمومی مقدماتی (کار و دانش) (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابداری عمومی مقدماتی (کار و دانش) (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابداری عمومی تکمیلی (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابداری عمومی تکمیلی (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابدارعمومی پیشرفته (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابدارعمومی پیشرفته (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابدار صنعتی – درجه 2 (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابدار صنعتی – درجه 2 (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابدار حقوق و دستمزدفنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابدارعمومی پیشرفته (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابدارعمومی پیشرفته (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابدار حقوق و دستمزد (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابدار حقوق و دستمزد (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
ترخیص کار گمرکات (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
ترخیص کار گمرکات (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
بیمه گر بیمه های بازرگانی (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
بیمه گر بیمه های بازرگانی (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مسئول صادرات و واردات (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مسئول صادرات و واردات (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مامور خرید (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مامور خرید (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
بازاریاب بیمه (کار و دانش)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
کارآفرینی kab مقدماتی (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
کارآفرینی kab مقدماتی (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
نماینده فروشفنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
صندوق دار فروشگاه (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
صندوق دار فروشگاه (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
متصدی فروش بازیهای رایانه ایفنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
فروشنده (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
فروشنده (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
سرپرست خرید داخلیفنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
کمک متصدی تنظیم اسناد مالی (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
کمک متصدی تنظیم اسناد مالی (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی هافنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
بیمه گر بیمه های بازرگانی (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
بیمه گر بیمه های بازرگانی (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابدار فروش (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابدار فروش (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابداری دارایی های ثابت (اثاثیه و اموال)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابداری دارایی های ثابت شهرداری ها (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابداری دارایی های ثابت شهرداری ها (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مشاوره مالیاتی بر ارزش افزوده (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مشاوره مالیاتی بر ارزش افزوده (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
ترخیص کار گمرکات (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
ترخیص کار گمرکات (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
سرپرست ترخیص کالافنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مسئول صادرات و واردات (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مسئول صادرات و واردات (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
معامله گر بورس های کالایی (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
معامله گر بورس های کالایی (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مسئول قراردادها (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مسئول قراردادها (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مامور خریدفنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
کارمند امور خرید داخلیفنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
کار پردازفنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مسئول فروشفنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
کارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزیفنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های باربریفنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
دوره آموزشی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
دوره آموزشی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
نماینده فروش بیمه (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
نماینده فروش بیمه (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
تحلیلگر تکنیکال بورس (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
تحلیلگر تکنیکال بورس (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
تحلیلگر بنیادی (فاندامنتال) (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
تحلیلگر بنیادی (فاندامنتال) (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
تحلیل گر بورس اوراق بهادار (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
تحلیل گر بورس اوراق بهادار (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
شناسایی اصول بازار سرمایه (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
شناسایی اصول بازار سرمایه (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
معامله گر بورس اوراق بهادار (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
معامله گر بورس اوراق بهادار (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
شناسایی اصول اقتصاد مقاومتیفنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
بررسی جایگاه مهارت آموزی در اقتصاد مقاومتیفنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مهندس فروشفنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مدیر بازاریابی بین المللی (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مدیر بازاریابی بین المللی (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
کارآفرینی syb (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
کارآفرینی syb (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
کارآفرینی شرکت های دانش بنیانفنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مدیر کسب و کار الکترونیکی (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مدیر کسب و کار الکترونیکی (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مدیر ارشد کسب و کار (MBA) (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
مدیر ارشد کسب و کار (MBA) (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابدار صنعتی-درجه1 (آنلاین)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
حسابدار صنعتی-درجه1 (حضوری)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر
معاون حسابرس(داخلی)فنی حرفه ایاطلاعات بیشتر

آخرین مطالب