اجلاس ملی چهره های ماندگار مدیریت و کارافرینی سال ۹۶

صحبت دکتر میثم شکری ساز درباره اجلاس ملی چهره های ماندگار مدیریت و کارافرینی سال ۹۶ که اولین دوره از این رویداد ملی می باشد.