عید سعید غدیر خم مبارک

عید غدیر ۱۸ ذوالحجه در تقویم قمری می‌باشد که توسط مسلمانان شیعه برای جانشینی صریح علی بن ابی طالب در مقام امامت پس از محمد پیامبر مسلمانان جشن گرفته می‌شود. آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس عید سعید غدیر خم را تبریک می گوید.