19 آبان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه گرامی باد

  • با نشان کامیابی که از علم به دست آمده ، با فناوری و نوآوری و تدوین متناسب برای گفتگو در این زمینه ، سرانجام در  سال 2001 کنفرانس عمومی یونسکو به تایید رسید. از آن سال ها تا به الان یونسکو در همه کشورهای مجهز، به آن صورت که فلسفه اصلی تشکیل این سازمان فرمان می دهد در بخش علم نیز به دنبال تهیه تفکر صلح در افکار همگان قرار گرفت.
    دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو درمورد اهمیت عمومی کردن علم و رونق آن در بخش جامعه به این اعتقاد دارد که : مردم باید به این باور برسند که جایگاه علم  در کجای زندگی آن ها قرار گرفته است.

    10 نوامبر مصادف با 19 آبان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه گرامی باد

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۱ رای