سالروز بزرگداشت ابوريحان بيرونی گرامی باد

سيزدهم شهريورماه، روز بزرگداشت ابوريحان بيروني است. ابوريحان محمد بن احمد بيروني از دانشمندان بزرگ ايران در علوم حكمت و اخترشناسي و رياضيات و تاريخ و جغرافيا – در سال 362 هجري قمري در اطراف خوارزم متولد شد و به اين خاطر به بيروني يعني خارج از خوارزم معروف شده است. آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی را گرامی میدارد.