آموزش حضوری در آموزشگاه پارس

elearnpars

ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص

ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه مالی و بازرگانی در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس  می باشد. علاقه مندان  به دوره کارشناس ارزیابی بیمه های باربری پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را، از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس با توجه به روند افزایش علاقمندی مهارت آموزی دوره آموزشی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه اشخاص را جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه کارشناس ارزیابی خسارت بیمه اشخاص آماده و ارائه نموده است . شرکت در دوره آموزشی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه اشخاص می تواند امکان کسب و اطلاعات جامع را به علاقمندان کارشناس ارزیابی بیمه باربری ارائه نماید.

کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص کسی است که بتواند از عهده انعقاد قرار داد انواع بیمه عمر، انواع بیمه حوادث، بیمه درمانی مسافرین عازم به خارج از کشور، بکارگیری کامپیوتر، اجرای مقررات و آئین نامه های شغلی و برقراری ارتباط با سیستم های ذیربط برآید.