آموزش حضوری در آموزشگاه پارس

elearnpars

کارآفرینی syb (حضوری)

مدت زمان: 30 ساعت
قیمت دوره:‌ 7272000
سرفصل ها :
  • خلق وپرورش ایده کسب و کار
  • تعیین هدف مناسب محصول با خدمت موردنظر
  • بررسی و انتخاب ساختار قانونی مناسب با توجه به ماهیت کسب و کار
  • بکارگیری نیروی انسانی مناسب با توجه به نوع کسب و کار
  • پیگیری مراحل قانونی لازم در خصوص اخذ مجوزها و امور مربوط به نیروی انسانی
  • برآورد هزینه های مستقیم و غیر مستقیم و محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات
  • تهیه برنامه هزینه و فروش و برنامه گردش نقدینگی
  • برآورد اولیه موردنیاز و سرمایه در گردش کسب و کار
  • تامین منابع مالی مورد نیاز برای شروع کسب و کار
  • بکارگیری اطلاعات و مستندات ارائه شده جهت تدوین طرح کسب و کار کاربردی

کارآفرینی syb (حضوری)

کارآفرینی syb یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مالی بازرگانی در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس می باشد. علاقه مندان  به دوره کارآفرینی syb پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ،از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس  با توجه به روند افزایش علاقمندی مهارت آموزی دوره آموزشی این دوره را جهت کسب اطلاعات تخصصی در این زمینه آماده و ارائه نموده است . شرکت در این دوره آموزشی می تواند امکان کسب و اطلاعات جامع را به علاقمندان کارآفرینی ارائه نماید.