آموزش حضوری در آموزشگاه پارس

elearnpars

کارآفرینی kab مقدماتی (حضوری)

مدت زمان: 30 ساعت
قیمت دوره:‌ 5947200
سرفصل ها :
 • فصل اول - شناسايي مفهوم جسارت در كارآفريني
 • ارزش زندگي
 • مفهوم جسارت
 • مفهوم ريسك پذيري و ريسك سنجيده
 • مفهوم خود مديريتي و خود مديريتي كارآفرينانه
 • مفهوم تصميم گيري و مراحل آن
 • تكنيك هاي تصميم گيري
 • فصل دوم - بررسي مسير شغلي كارآفرينانه
 • تعريف كارآفرين و عناصر آن
 • اصول كارآفريني و دلائل نياز به كار آفريني در كسب و كار
 • انگيزۀ كارآفرينانه
 • اهداف كارآفرينانه
 • انواع مسيرهاي شغلي
 • خود اشتغالي
 • چرخه عملكرد اقتصادي
 • نقش كارآفريني در جامعه
 • فصل سوم - بررسي ويژگي ها و شايستگي هاي لازم
 • براي ورود به فرآيند كارآفرينانه
 • تعريف كارآفريني
 • مفهوم پتانسيل كارآفرينانه(شايستگي ها...)
 • خصوصيات كارآفرينانه
 • مفهوم رهبري كارآفرينانه وخصوصيات مهم رهبري
 • سبك هاي رهبري كارآفرينانه
 • اصول مذاكره(فرآيند، مفاهيم و ماهيت مذاكره)
 • اهميت ارتباطات و فرآيند گوش دادن فعال
 • فصل چهارم - شناسايي بنگاه هاي كسب و كار كوچك
 • تعريف بنگاه هاي كسب و كار و انواع آن (مفهوم، نقاط قوت و ضعف بنگاه هاي كسب وكار)
 • ويژگي هاي بنگاه هاي كسب و كار كوچك
 • عوامل اصلي موفقيت در راه اندازي كسب و كار كوچك
 • عوامل موثر در تصميم گيري براي كارآفرين شدن
 • فصل پنجم - خلق ايده هاي خوب و شناسايي فرصت
 • كسب و كار
 • خلاقيت و نوآوري(تعريف و مفاهيم)
 • ايده كسب وكار(تعريف، منابع و شناسايي ايده ها)
 • تكنيك هاي خلاقيت
 • فرصت هاي كسب و كار(تعريف، روش ارزيابي و شناسايي آن )

کارآفرینی kab مقدماتی (حضوری)

کارآفرینی kab مقدماتی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مالی بازرگانی در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد  می باشد. علاقه مندان  به دوره کارآفرینی kab مقدماتی پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ، از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس با توجه به روند افزایش علاقمندی مهارت آموزی این دوره آموزشی  را جهت کسب اطلاعات تخصصی در این زمینه  آماده و ارائه نموده است . شرکت در این دوره آموزشی  می تواند امکان کسب و اطلاعات جامع را به علاقمندان کارآفرینی  ارائه نماید.