آموزش حضوری در آموزشگاه پارس

elearnpars

کارآفرینی شرکت ها

کارآفرینی شرکت ها یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مالی بازرگانی در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس  می باشد. علاقه مندان  به دوره کارآفرینی شرکت های دانش بنیان پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ،از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس  با توجه به روند افزایش علاقمندی مهارت آموزی دوره آموزشی کارآفرینی شرکتها های دانش بنیان را جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه کارآفرینی شرکت های دانش بنیان آماده و ارائه نموده است . شرکت در این دوره می تواند امکان کسب و اطلاعات جامع را به علاقمندان کارآفرینی ارائه نماید.