آموزش حضوری در آموزشگاه پارس

elearnpars

سرپرست خرید داخلی

مدت زمان: 30 ساعت
قیمت دوره:‌ 0
سرفصل ها :     فصل اول - تداركات و اهميت آن در صنعت و تجارت
 • اهداف بخش خريد
 • سازمان و وظايف واحد تداركات و كارپردازي
 • شناسايي منابع خريد و عرضه كالا و خدمات
 • مراحل اجرايي سيستم سفارش داخلي و گردش عمليات آن
    فصل دوم - شرايط خريد مطلوب
 • تعريف مال و اموال منقول و غيرمنقول
 • انواع خريد
 • سيستم هاي مختلف خريد
 • مناقصه و مزايده و شرايط و نحوه برگزاري
 • بررسي آئين نامه خريد
 • دفاتر و فرم هاي مورد استفاده در تداركات و كارپردازي
    فصل سوم - مديريت خريد و استراتژي هاي خريد
 • برنامه ريزي در مذاكرات خريد
 • منابع خريد و تصميم گيري پيرامون آن
 • ارزيابي تدارك كنندگان ( پيمانكاران )
    فصل چهارم - نقش لجستيك الكترونيك در خريدهاي داخلي
 • نقش مدل PAF در تداركات و خريد داخلي
 • نحوه پيش بيني تقاضا براي خريد كالاهاي فصلي و غيرفصلي
 • روشهاي مذاكرات خريد
    فصل پنجم - منابع خريد و تصميم گيري پيرامون آن
 • ارزيابي تدارك كنندگان ( پيمانكاران )
 • نقش لجستيك الكترونيك در خريدهاي داخلي
 • نقش مدل PAF در تداركات و خريد داخلي
 • نحوه پيش بيني تقاضا براي خريد كالاهاي فصلي و غيرفصلي
 • روشهاي مذاكرات خريد

سرپرست خرید داخلی

به نظر دکتر ماکان آریا پارسا سرپرست خرید داخلی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مالی بازرگانی در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس  می باشد. علاقه مندان  به دوره سرپرست خرید داخلی پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ،از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس  با توجه به روند افزایش علاقمندی مهارت آموزی دوره آموزشی سرپرست خرید داخلی را جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه سرپرست خرید داخلی آماده و ارائه نموده است . شرکت دراین  دوره آموزشی  می تواند امکان کسب و اطلاعات جامع را به علاقمندان سرپرست خرید داخلی ارائه نماید.

سرپرست خريد داخلي كسي است كه بتواند از عهده بكارگيري كامپيوتر، برنامه ريزي ، بررسي قراردادها و حك و اصلاح قراردادها و نهايي كردن آنها، نظارت بر خريد ها و تحويل و تحول كالا از فروشنده و ضمن تحويل آن به انبار و پاسخگويي به مغايرت هاي خريد برآيد.