آموزش حضوری در آموزشگاه پارس

elearnpars

حسابدار صنعتی – درجه 2 (آنلاین)

مدت زمان: 30 ساعت
قیمت دوره:‌ 11162880
سرفصل ها :
 • فصل اول
 • محاسبه ثبت و تفکیک حسابداری صنعتی
 • آشنایی با حسابداری صنعتی و مفهوم آن
 • آشنایی با هدف های حسابداری صنعتی
 • آشنایی با اختلاف بین حسابداری صنعتی و حسابداری مالی
 • فصل دوم
 • ترسیم نمودار سازمانی در جهت وظایف و مسئولیت‌های مدیران در واحدهای اقتصادی
 • آشنایی با تعریف مدیریت و فرآیندهای آن
 • آشنایی با نمودار سازمانی و روابط درون سازمانی
 • شناسایی اصول ترسیم نمودار سازمانی
 • فصل سوم
 • محاسبه قیمت تمام شده
 • آشنایی با کالا و انواع آن
 • عملیات تولیدی و قیمت تمام شده کالا
 • آشنایی با عوامل تشکیل دهنده کالا
 • هزینه، هزینه یابی و طبقه بندی هزینه‌ها
 • هزینه و تفاوت آن با مخارج و زیانها
 • هزینه‌یابی و علت نیاز به آن
 • طبقه بندی هزینه بر حسب عوامل هزینه
 • طبقه بندی هزینه بر حسب فعالیت
 • طبقه بندی در ارتباط با سایر هزینه‌ها
 • فصل چهارم
 • تهیه و تنظیم بودجه برای برقرای مدلهای کنترل و برنامه ریزی
 • شناسایی اصول بودجه بندی
 • تعریف بودجه و تاریخچه آن
 • آشنایی با صورت‌های مالی مقایسه ای
 • آشنایی با نسبت‌های مالی و انواع آن
 • نسبت‌های نقدینگی
 • نسبت‌های اهرمی
 • نسبت‌های فعالیت
 • نسبت‌های سودآوری
 • فصل پنجم
 • تسهیم هزینه‌ها بر حسب مراکز هزینه
 • آشنایی با مراکز هزینه و انواع آن
 • آشنایی با مفهوم تسهیم هزینه و مبانی آن
 • تسهیم اولیه سربار
 • تسهیم ثانویه
 • روشهای تسهیم ثانویه
 • گروههای هزینه سربار در حسابداری صنعتی
 • روش حسابداری سربار و جذب سربار در حسابها
 • اضافه یا کسر جذب سربار
 • فصل ششم
 • توانایی تنظیم هزینه‌های حسابداری صنعتی و فرم‌های مربوطه
 • آشنایی با سیستم‌های هزینه یابی
 • هزینه یابی واقعی
 • هزینه یابی استاندارد
 • هزینه یابی مستقیم و نهایی
 • اصول گرد اوری هزینه ها
 • هزینه یابی سفارش کار
 • هزینه یابی مرحله ای
 • فصل هفتم
 • اصول تنظیم هزینه‌های حسابداری صنعتی و فرمهای مربوطه
 • شناسایی اصول محاسبه هزینه یابی سفارشات
 • شناسایی اصول محاسبه حسابدرای مواد
 • آشنایی با هزینه‌های دستمزد و تعریف ثبت مربوط به آن
 • اصول محاسبه و پرداخت دستمزد تشویقی
 • حسابداری سربار کارخانه
 • نحوه جمع آوری هزینه های عمومی در سرفصل های مناسب
 • شناسایی اصول محاسبه هزینه ها به روش سفارش کار
 • فصل هشتم
 • توانایی ثبت عملیات حسابداری در دفاتر
 • سربار پیش بینی شده و جذب سربار
 • سربار واقعی
 • طبقه بندی هزینه های سربار
 • آشنایی با هزینه های ثابت و متغیر
 • تعیین نرخ سربار
 • آشنایی با روش تعیین اضافه یا کسر جذب سربار
 • آشنایی با مغایرت سربار
 • آشنایی با حسابهای دفاتر مرکزی و دفاتر کارخانه
 • شناسایی اصول ثبت عملیات حسابداری در دفاتر
 • فصل نهم
 • توانایی طبقه بندی و محاسبه حسابداری پیمانی
 • آشنایی با حسابداری پیمانکاری
 • آشنایی با قیمت تمام شده پیمان‌ها
 • آشنایی با سود پیمانهای ناتمام
 • شناسایی اصول محاسبه سود و زیان پیمانها
 • بهای مواد و ماشین آلات به حساب پیمان
 • پیش بینی وسایل لازم برای زیانهای قابل پیش بینی
 • فصل دهم
 • توانایی محاسبه ساخت محصول برای محاسبه کل هزینه
 • آشنایی با هزینه یابی مرحله ای و انواع آن
 • آشنایی با ویژگی های هزینه یابی مرحله ای از طریق دوایر
 • هزینه دستمزد و سربار کارخانه در مراحل تولید
 • آشنایی با معادل آحاد تکمیل کننده
 • محاسبات مربوط به تهيه گزارش هزينه توليد دايره دوم به روش ميانگين موزون:
 • شناسایی اصول محاسبه ضایعات مراحل تولید
 • شناسایی اصول محاسبه قیمت تمام شده در صورت افزایش مواد در مراحل تولید
 • شناسایی اصول هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی
 • آشنایی با هزینه های مشترک
 • آشنایی با محصولات فرعی و ویژگی های آن
 • آشنایی با محصولات مشترک و ویژگی های آن
 • شناسایی روش‌های هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی
 • شناسایی روش های تسهیم هزینه های مشترک
 • فصل یازدهم
 • توانایی ثبت و محاسبه حسابداری صنعتی استاندارد
 • آشنایی با مفهوم استاندارد و موارد استفاده از آنها
 • شناسایی اصول نحوه مختلف هزینه یابی استاندارد
 • شناسایی اصول ثبت و محاسبه حسابداری صنعتی استاندارد

حسابدار صنعتی  (درجه 2) (آنلاین)

ماکان آریا پارسا معتقد است که حسابدار صنعتی  یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مالی بازرگانی در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس
می باشد. علاقه مندان  به دوره حسابدار صنعتی پیشرفته پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ،از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس با توجه به روند افزایش علاقمندی مهارت آموزی دوره آموزشی حسابدار  صنعتی را جهت کسب اطلاعات تخصصی دراین  زمینه آماده و ارائه نموده است . شرکت در دوره آموزشی حسابدار صنعتی پیشرفته می تواند امکان کسب و اطلاعات جامع را به علاقمندان حسابداری صنعتی ارائه نماید.

حسابدار صنعتی پیشرفته كسي است كه علاوه بر مهارت حسابدار درجه ٢ صنعتي بتواند از عهده انجام عمليات مندرج در استاندارد برآيد و همچنين از تئوريهاي مربوطه اطلاعات كافي داشته باشد.

با توجه به روند افزایش علاقمندی مهارت آموزی دوره آموزشی حسابدار صنعتی را جهت کسب اطلاعات تخصصی دراین  زمینه آماده و ارائه شده است . شرکت در دوره آموزشی حسابدار صنعتی پیشرفته می تواند امکان کسب و اطلاعات جامع را به علاقمندان حسابداری صنعتی ارائه نماید.