آموزش حضوری در آموزشگاه پارس

elearnpars

حسابدار حقوق و دستمزد

مدت زمان: 30 ساعت
قیمت دوره:‌ 0
سرفصل ها :
  • آشنايي با تعريف و ماهيت حقوق و دستمزد
  • آشنايي با نقش و كاربرد حقوق و دستمزد در انواع واحدهاي اقتصادي
  • شناسايي اصول تشخيص اصول و مفاهيم حسابداري مرتبط با حقوق و دستمزد
  • آشنايي با اهميت سيستم حقوق و دستمزد
  • آشنايي با ويژگي هاي سيستم حقوق و دستمزد
  • آشنايي با سيستم كنترل داخلي حقوق و دستمزد
  • دايره كارگزيني
  • دايره ثبت ورود و خروج
  • دايره حسابداري حقوق و دستمزد
  • شناسايي اصول تشخيص روابط دواير حقوق و دستمزد

حسابدار حقوق و دستمزد

حسابدار حقوق و دستمزد یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه مالی و بازرگانی در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس می باشد. علاقه مندان  به دوره حسابدار حقوق و دستمزد پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ،از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس با توجه به روند افزایش علاقمندی مهارت آموزی دوره آموزشی حسابدار حقوق و دستمزد را جهت کسب اطلاعات تخصصی  آماده و ارائه نموده است . شرکت دراین دوره آموزشی  امکان کسب و اطلاعات جامع را به علاقمندان حسابدار حقوق و دستمزد ارائه نماید.

حسابدار حقوق و دستمزد كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم، توانايي محاسبه حقوق و دستمزد و تنظيم گزارشات لازم را با توجه به اصول و مفاهيم حسابداري، قوانين جاري و اطلاعات فردي كاركنان داشته باشد.

با توجه به روند افزایش علاقمندی مهارت آموزی این دوره آموزشی را جهت کسب اطلاعات تخصصی  آماده و ارائه نموده ایم . شرکت دراین دوره آموزشی  امکان کسب و اطلاعات جامع را به علاقمندان حسابدار حقوق و دستمزد ارائه نماید.