آموزش حضوری در آموزشگاه پارس

elearnpars

حسابدار حقوق و دستمزد

حسابدار حقوق و دستمزد یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه مالی و بازرگانی در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس می باشد. علاقه مندان  به دوره حسابدار حقوق و دستمزد پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ،از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس با توجه به روند افزایش علاقمندی مهارت آموزی دوره آموزشی حسابدار حقوق و دستمزد را جهت کسب اطلاعات تخصصی  آماده و ارائه نموده است . شرکت دراین دوره آموزشی  امکان کسب و اطلاعات جامع را به علاقمندان حسابدار حقوق و دستمزد ارائه نماید.

حسابدار حقوق و دستمزد كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم، توانايي محاسبه حقوق و دستمزد و تنظيم گزارشات لازم را با توجه به اصول و مفاهيم حسابداري، قوانين جاري و اطلاعات فردي كاركنان داشته باشد.

با توجه به روند افزایش علاقمندی مهارت آموزی این دوره آموزشی را جهت کسب اطلاعات تخصصی  آماده و ارائه نموده ایم . شرکت دراین دوره آموزشی  امکان کسب و اطلاعات جامع را به علاقمندان حسابدار حقوق و دستمزد ارائه نماید.