آموزش حضوری در آموزشگاه پارس

elearnpars

حسابداری مالیاتی (آنلاین)

مدت زمان: 30 ساعت
قیمت دوره:‌ 9757440
سرفصل ها :
 • توانایی تشخیص اصول و کلیات مالیات
 • آشنایی با ماهیت و مفهوم مالیات
 • آشنایی با اشخاص مشمول مالیات
 • آشنایی با انواع مالیات
 • مالیات مستقیم
 • مالیات غیر مستقیم
 • آشنایی با وظایف مودیان در قبال وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر
 • اشخاص طرف حساب
 • آشنایی با اختیارات و وظایف مراجع مالیاتی
 • آشنایی با ساختار سازمانی سازمان امور مالیاتی
 • توانایی بررسی مالیات های تکلیفی مکسوره از در آمد های واحد اقتصادی
 • آشنایی با مواد قانونی مربوط به مالیات های تکلیفی
 • آشنایی با مهلت پرداخت مالیات های تکلیفی

حسابداری مالیاتی (آنلاین)

حسابدار مالیاتی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه مالی و بازرگانی در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس  می باشد. علاقه مندان  به دوره حسابدار مالیاتی پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ، از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس  با توجه به روند افزایش علاقمندی مهارت آموزی این دوره آموزشی  را جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه حسابدار مالیاتی آماده و ارائه نموده است . شرکت در این دوره آموزشی می تواند امکان کسب و اطلاعات جامع را به علاقمندان حسابدار مالیاتی ارائه نماید.

حسابدار مالیاتی کسی است که پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند در یک واحد اقتصادی مسئولیت انجام امور مالیاتی مربوط به آن واحد اقتصادی شامل: محاسبات مربوط به مالیات بر درآمد ، مالیات حقوق و سایر مالیات های تکلیفی ، کنترل و بررسی مدارک و مستندات حسابداری از دیدگاه مالیاتی و محاسبه و پاسخگویی به مراجع مالیاتی را بر عهده داشته باشد.