آموزش حضوری در آموزشگاه پارس

elearnpars

حسابداری عمومی مقدماتی (کار و دانش) (آنلاین)

مدت زمان: 30 ساعت
قیمت دوره:‌ 10944000
سرفصل ها :
 • حسابداری
 • اصطلاحات حسابداری
 • حساب
 • دارایی
 • بدهی
 • سرمایه
 • صورت حساب سرمایه
 • اثر رويداد مالی روی حسابها
 • ماهیت حسابها
 • انواع موسسات اقتصادی
 • موسسات از نظر نوع فعالیت اقتصادی به سه دسته تقسیم می شوند
 • موسسات از نظر هدف فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند
 • موسسات از نظر مالکیت به سه نوع تقسیم می شوند
 • موسسات از نظر تعداد مالکیت به دو دسته تقسیم می شوند
 • انواع شاخه های حسابداری
 • حسابداري صنعتي
 • حسابداري مالي
 • حسابداري دولتي
 • حسابداري مديريت
 • حسابداري منابع انساني
 • حسابداری سیستمها
 • حسابداری موسسات غیر انتفاعی
 • حسابداری اجتماعی
 • استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری
 • استفاده كنندگان درون سازمانی
 • استفاده كنندگان برون سازمانی
 • دوره مالی
 • چرخه حسابداری (Accounting cycle)
 • ثبت وگزارش حسابها
 • اسناد و دفاتر حسابداری
 • اسناد و مدارک مثبته

حسابداری عمومی مقدماتی (کار و دانش) (آنلاین)

حسابداری عمومی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه حسابداری در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس  می باشد.علاقه مندان  به دوره حسابداری عمومی مقدماتی پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ،از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس  با توجه به روند افزایش علاقمندی مهارت آموزی دوره آموزشی حسابداری عمومی مقدماتی را جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه حسابداری عمومی مقدماتی آماده و ارائه نموده است . شرکت در دوره آموزشی حسابداری عمومی مقدماتی می تواند امکان کسب و اطلاعات جامع را به علاقمندان حسابداری عمومی مقدماتی ارائه نماید.

حسابداری عمومی مقدماتی فن ثبت ،طبقه بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یک مؤسسه در قالب ارقام و اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصله از بررسی این ارقام می باشد. در واقع حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم بگیرند.حسابداری یکی از ابزارهای مورد نیاز همه مدیران است. آشنایی با گزارشات حسابداری نظیر صورت های سود و زيان، ترازنامه و آشنایی با ثبت حساب ها از مواردی است که مدیران با آن در ارتباط هستند.آشنایی با کلیه موسسات خدماتی و آشنایی اولیه با اصول حسابداری در حد پایه. ثبت اسناد به همراه معادله حسابداری. ثبت دفاتر قانونی(دفتر روزنامه و کل). تنظیم گزارش های مالی(صورت حساب سود و زيان، صورت حساب سرمایه، ترازنامه). اصلاح حسابهای هر دوره در پایان دوره مالی. تراز آزمایش اصلاح شده. بستن حسابهای موقت. سند اختتامیه.