آموزش حضوری در آموزشگاه پارس

elearnpars

بررسی جایگاه مهارت آموزی

بررسی جایگاه مهارت آموزی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مالی بازرگانی در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس می باشد. علاقه مندان  به دوره بررسی جایگاه مهارت آموزی پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ،از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس با توجه به روند افزایش علاقمندی مهارت آموزی دوره آموزشی بررسی جایگاه مهارت آموزی را جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه بررسی جایگاه مهارت آموزی آماده و ارائه نموده است . شرکت در این دوره آموزشی  می تواند امکان کسب و اطلاعات جامع را به علاقمندان این دوره  ارائه نماید.

مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي شود.

بررسي جايگاه مهارت آموزي در اقتصاد مقاومتي شايستگي در حوزه خدمات گروه شغلي امور مالي و بازرگاني است و شامل كارهاي : بررسي جايگاه سازمان فني و حرفه اي در اقتصاد مقاومتي، بررسي ويژگيهاي مهارت آموزي در اقتصاد مقاومتي،بررسي قانون الزام آموزش هاي فني وحرفه اي جهت اشتغال به كار مي باشد.