آموزش حضوری در آموزشگاه پارس

elearnpars

کارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزی

مدت زمان: 30 ساعت
قیمت دوره:‌ 0
سرفصل ها :
 • بکارگیری قوانین و مقررات بیمه آتش سوزی و دستورالعمل های اجرائی
 • تعیین عوامل و شرایط اثرگذار بر محیط (عوامل شیمیایی، فیزیکی، فیزیولوژیکی و بیولوژیکی موثر در محیط کار)
 • بکارگیری اصول بیمه
 • ارزیابی موارد تحت پوشش در بیمه آتش سوزی و تهیه گزارش بازدید
 • برآورد میزان ریسک و عوامل خطرزای موجود در مورد و یا محل بیمه و میزان حساسیت آنها در برابر خطرات (اصلی و تبعی).
 • تعیین مراحل تامین مواد اولیه، تولید و توزیع در هر یک از واحدهای تحت پوشش و تعیین میزان حساسیت آنها در برابر خطرات اصلی، تبعی و اضافی.
 • تعیین میزان خطر و ریسک در ساختمانها و دستگاه ها و سایر موارد تحت پوشش (اصلی و تبعی).
 • تعیین سیستمهای اعلام و اطفاء حریق و سیستمهای هوشمند کنترل مرکزی با توجه به خطراتی که موارد بیمه با آنها مواجه هستند.
 • ارزیابی و تعیین میزان ریسک و صدور بیمه نامه بر مبنای دستورالعملهای اجرائی
 • ارائه توصیه نامه های ایمنی بر حسب مورد به بیمه گذار در خصوص اصلاح روش های موجود در شبکه های آب و برق، اطفاء حریق، تعمیر و نگهداری.
 • تهیه و تنظیم گزارش ها و آمارهای مرتبط

ارزیاب بیمه آتش سوزی

کارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مالی بازرگانی در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس  می باشد. علاقه مندان  به دوره کارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزی پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ،از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس با توجه به روند افزایش علاقمندی مهارت آموزی این دوره آموزشی را جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه کارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزی آماده و ارائه نموده است . شرکت در دوره آموزشی کارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزی می تواند امکان کسب و اطلاعات جامع را به علاقمندان به این دوره ارائه نماید.