آموزش حضوری در آموزشگاه پارس

elearnpars

معاون حسابرس(داخلی)

مدت زمان: 110
قیمت دوره:‌ 0
سرفصل ها :
 • فصل اول
 • آنالیز فرآیندهای حسابرسی
 • صورتهای مالی
 • ضرورت حسابرسی و تعریف حسابرسی
 • انواع حسابرسی از نظر ماهیت کار و زمان انجام کار
 • انواع حسابرسان و استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
 • آزمون های حسابرسی
 • انواع گزارشات حسابرسی
 • فصل دوم
 • تحلیل آیین رفتار حرفه ای
 • حسابرسی داخلی
 • انواع آیین رفتار حرفه ای حسابرسی داخلی
 • احكام آيين رفتار حرفه اي و ضمانت اجرای احکام
 • مسئوليت حسابرسان داخلی در قبال صاحبکار و اشخاص ثالث
 • روش های لازم در شرایط احتمال تحریفات
 • خطرات ذاتی و کنترل انها توسط حسابرس داخلی
 • فصل سوم
 • آنالیز کاربرگ ها
 • حسابرسی و کنترل کیفیت حسابرسی ها
 • کاربرگهای حسابرسی
 • ارتباط بین کاربرگها و مسولیت قانونی حسابرسان
 • عوامل موثر بر قضاوت حسابرس مستقل
 • انواع کاربرگها و نحوه ی تهیه آنها
 • فصل چهارم
 • نمونه گیری در حسابرسی
 • تشابه ها و تفاوتهای مهم بین نمونه گیری آماری و غیر آماری
 • مفاهیم اصلی نمونه گیری برای نمونه گیری حسابرسی
 • روش های طراحی،اجرا و ارزیابی طرح های نمونه گیری برای آزمون محتوا
 • تمایز های بین طرح های نمونه گیری
 • فصل پنجم
 • آنالیز شواهد، چه نوع و چه مقدار
 • مفاهیم قابل قبول و کافی در مورد شواهد حسابرسی
 • روش های توصیف حسابهای با احتمال خطر ذاتی بالا
 • روش های توصیف انواع شواهد لازم برای محدود کردن
 • مفهوم شواهد حسابرسي
 • مسئوليت های حسابرسان
 • فصل ششم
 • برنامه ریزی حسابرسی
 • راههای کسب شناخت
 • کسب شناخت از فعالیت صاحبکار و مذاکرات مقدماتی
 • موافقتنامه حسابرسی و مستندسازی مراحل برنامه ریزی
 • روش های ارزیابی نتایج روش های حسابرسی
 • نکات عمده استاندارد های حسابرسی

معاون حسابرس یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مالی بازرگانی در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس پندار نهاد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نـام در دوره، بسته ی آموزشی دوره معاون حسابرس را در درب منزل دریافت مــی نمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره معاون حسابرس در مرکز، گواهینامه فنی حرفه ای را به صورت رایگان از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس پندار نهاد دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس پندار نهاد با توجه به روند افزایش علاقمندی مهارت آموزی دوره آموزشی معاون حسابرس را جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه معاون حسابرس آماده و ارائه نموده است . شرکت در دوره آموزشی معاون حسابرس می تواند امکان کسب و اطلاعات جامع را به علاقمندان معاون حسابرس ارائه نماید.

معاون حسابرس کسی است که بتواند از عهده تشخیص عوامل موثر محیط کار، اجرای همکاری با مدیریت، کنترل و ارزیابی فعالیت های کادر تابعه، راهنماییهای لازم و نظارت بر وظایف جاری حسابرسی و گزارش نویسی برآید. اگر علاقمند هستید که این شغل را برای خود برگزینید، بسیار بجاست که به برخی از ویژگی هایی که این شغل را در برگرفته و افرادی که دارای این روحیات هستند بهتر است به آن بپردازند و توجه کنید. این شغل برنامه ریزی و بررسی قوانین و مقررات مربوط به حسابرسی بسیار حیاتی است. در این کار فرم های متعدد، منابع اطلاعاتی مختلف و تجزیه و تحلیل اطلاعات و بازبینی گزارشات ایجاب می کند فرد علاقمند به این رشته از قدرت استنباط بالا، مدیریت و تمرکز بر همه ابعاد کار و دقت فراوان در انجام فرآیند حسابرسی برخوردار باشد.