آموزش حضوری در آموزشگاه پارس

elearnpars

دانشپذیر گرامی:
در این قسمت می توانید تقاضای صدور کارت دانش پذیری خود را ثبت نمایید. اعتبار کارت دانش پذیری از زمان شروع دوره ی شما تا مدت 6 ماه است.
تذکرات مهم
این کارت جهت شناسایی شما به عنوان شرکت در دوره های آموزشی، آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس است و همچون کارت دانشجویی و امثالهم نمی باشد.

 

لطفا مبلغ هزینه را به یکی از روش های زیر واریز نمایید و سپس از طریق فرم زیر درخواست خود را ثبت نمایید:

روش های پرداخت وجه:

۱-پرداخت وجه به صورت اینترنتی (آنلاین)
شما میتوانید با داشتن رمز دوم کارت عابر بانک خود هزینه گواهینامه را به صورت آنلاین واریز نمایید.

۲- پرداخت وجه به صورت کارت به کارت یا واریز به حساب
شماره حساب: ۰۱۰۴۸۱۰۹۹۳۰۰۵ شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۴۹۹۷۳۶۳۴۰
به نام میثم شکری ساز (مدیرعامل مرکز) بانک ملی ایران
لطفا پس از واریز وجه، شماره پیگیری یا شماره فیش واریزی خود را از طریق ناحیه کاربری، بخش ثبت فیش واریزی، وارد نمایید.