آموزش مجازی مدرک مدرک معتبر آموزش الکترونیکی آموزش آنلاین آموزش اینترنتی
مهندسی-طراح-تجارت-الکترونیک
اطلاعات دوره آموزشی

مهندسی طراح تجارت الکترونیک

طراح تجارت الکترونیک یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه فناوری اطلاعات در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس می باشد. علاقه مندان  به دوره مهندسی طراح تجارت الکترونیک پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ، از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ایی آزاد پارس با توجه به روند افزایش علاقمندی به مهارت آموزی دوره آموزشی مهندسی طراحی تجارت الکترونیک را جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه دوره آموزشی مهندسی طراح تجارت الکترونیک با ارائه مطالب دوره آموزشی مهندسی طراح تجارت الکترونیک آماده و ارائه نموده است.

با توجه به رشد روز افزون علم ، آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس با هدف بالا بردن سطح علمی و کمک به تحقق این امر دوره آموزشی را طراحی و در دسترس علاقمندان قرار داده است . در این خصوص و با توجه به اهمیت آموزشی ، امنیت کاربری شبکه به صورت عمومی برگزار می گردد.
مهندس طراح E-Commerce مراكزكامپيوتر و IT مهندسي است كه با تيمهاي ديگر مهندسي كامپيوتر و IT در خصوص سيستم هاي E-Commerce مراكز كامپيوتر همكاري لازم را دارد. همچنين مهندس كامپيوتر طراح با سازمانهایی که تجزيه وتحليل و طراحي و پياده سازي انجام ميدهند همكاري خواهد داشت.

سرفصل ها
 • فصل اول
 • توانايي بررسي کلي Electronic Commerce
 • ١-١ آشنايي با تعريف electronic commerce و اجزا آن
 • ٢-١ آشنايي با مزايا و معايب EC
 • ٣-١ آشنايي با تفاوت بين electronic market و  inter  organizational systems
 • ٤-١ آشنايي با content و framework يک EC در مهندسي نرم افزار
 • ٥-١ آشنايي با EC براي organization و consumer وsociety
 • ٦-١ آشنايي با محدوديت هاي EC
 • ٧-١ شناسايي اصول بازديد از يک مرکز کامپيوتر،IT و تهيه گزارش در خصوص EC از نظر مهندسي نرم افزار
 • فصل دوم
 • 2توانايي شناخت Digital Economy
 • ١-٢ آشنايي با مفاهيم اصلي و اساسي  Digital Economy
 • ٢-٢ شناسايي اصول بررسي مقايسه  marketplaces با  market  space
 • ٣-٢ شناسايي اصول کار با economic rule در digital economy
 • ٤-٢ شناسايي اصول کار با  digital economy روي trading  و  intermediaries
 • ٥-٢ شناسايي اصول کار با digital economy روي  business
 • processes و functional areas در سازمان
 • ٦-٢ آشنايي با m-commerce و کاربردهاي آن
 • ٧-٢ شناسايي اصول کار با role هاي m-commerce در  digital  economy
 • فصل سوم
 • توانايي کار با خرده فروشي در Electronic Commerce يا (e-Tailing)
 • ١-٣ آشنايي با مفاهيم اصلي و اساسي  Retailing  يا (e-Tailing)
 • ٢-٣ شناسايي اصول کار با primary business models براي .e-Tailing
 • ٣-٣ شناسايي اصول کار با موارد گوناگون  e-tail consumer در خصوص  comparison-shopping
 • ٤-٣ شناسايي اصول کار با مـوارد گونـاگون e-tail markets در خـصوص groceries وmusic  و cars و ديگر کالاها
 • ٥-٣ شناسايي اصول مـشخص کـردن the critical success factors
 • بــراي direct marketing و e-tailing و along و خطاهــاي ممکن
 • ٦-٣ شناســايي اصــول انجــام اســتراتژي click-and-mortar بــراي  traditional retailers
 • ٧-٣ شناســــــــايي اصــــــــول انجــــــــام disintermediation و reintermediation وchannel conflicts  در e-tailing
 • فصل چهارم
 • 4توانـايي کـار بـا Internet Consumers وe-Service  Market
 • ١-٤ شناسايي اصول کار با ضروريات رفتار  consumer
 • ٢-٤ شناسايي اصول کار با خصيـصه هـاي  Internet وEC   در خـصوص خريد
 • ٣-٤ شناسايي اصول کار بـا decision-making process در خـصوص consumer براي خريد
 • ٥-٤ شناسايي اصول پياده سازي customer service وrelationship مربوطه با CRM
 • ٦-٤ شناسايي اصول کار با consumer market در EC
 • ٧-٤ شناسايي اصول کار بـا role هـا ي intelligent agents در برنامـه هاي کاربردي consumer
 • ٨-٤ شناسـايي اصـول کـار بـا  organizational buyer behavior  model
 • فصل پنجم
 • ٥ توانايي کار با آگهي در خصوص E-Commerce
 • ١-٥ شناسايي اصول مشخص کردن معايب  Web  در نوع و خصوصيات آن
 • ٢-٥ شناسايي اصول بررسي متد هاي عيوب اصلي بکار رفته در  Web
 • ٣-٥ شناسايي اصول بررسي استراتژي هاي عيوب در Web
 • ٤-٥ شناسايي اصول کار با انواع گوناگون رفع عيب از Web
 • ٥-٥ شناسايي اصول کار با چگونگي اعمال technology و intelligent  agents
 • ٦-٥ شناسايي اصول کار با روابط economic با Web
 • ٧-٥ شناسايي اصول انجام عمليات با متدهاي موفقيت آميز روي Web
 • ٨-٥ شناسايي اصول انجام مقايـسه paper و electronic catalogs و  customized catalogs
 • ٩-٥ شناسايي اصول انجام انتشار Web
 • فصل ششم
 • ٦ توانايي کار با Company-centric BB٢
 • ١-٦ آشنايي با مفاهيم اوليه و اساسي BB٢
 • ٢-٦ آشنايي با  BB field٢
 • ٣-٦ شناسايي اصول کا با انواع مدل هاي BB٢
 • ٤-٦ شناسايي اصول کار با خصيصه هاي sell-side marketplace
 • ٥-٦ شناسايي اصول کار با مدلهاي sell-side intermediaries
 • ٦-٦ شناسايي اصول کار با buy-side marketplace و e-procurement
 • ٧-٦ شناســـايي اصـــول انجـــام forward و backward درخـــصوص auctions در BB٢
 • ٨-٦ شناســـايي اصـــول کـــار بـــا مـــدلهاي group  purchasing و  aggregation
 • ٩-٦ شناسايي اصول انجام  collaborative براي  .e-commerce
 • ١٠-٦ شناسايي اصول پياده سازي company-centric از نوع  BB٢
 • ١١-٦ شناســـايي اصـــول مجـــزا کـــردن Internet-based  EDI از  traditional EDI
 • فصل هفتم
 • ٧ توانايي کار با E-Marketplaces و BB٢             8      6:30    1:30
 • ١-٧ آشنايي با مفاهيم اصلي و اساسي e-marketplaces و مبادلات
 • ٢-٧ شناسايي اصول کار با انواع e-marketplaces
 • ٣-٧ شناسايي اصول  کار با  BB portals٢
مشاهده سرفصل های کامل
گواهینامه های رایگان
 • تاییدیه ی رایگان از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس
ثبت نام کنید
افزودن به سبد
دوره های آموزشی مرتبط در زیر میتوانید دوره های آموزشی مرتبط با دوره بالا را مشاهده و پیمایش کنید
درباره ما

آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس با اخذ مجوز از سازمان فنی حرفه ای برگزار کننده دوره های آموزشی متنوع در حوزه رشته های مالی و بازرگانی ، فناوری اطلاعات و هنری می باشد و در پایان دوره به دانشپذیران عزیز تاییدیه حضور معتبر اعطا میگردد .

آیتم موردنظر به سبد شما اضافه شد.x