آموزش مجازی مدرک مدرک معتبر آموزش الکترونیکی آموزش آنلاین آموزش اینترنتی
اطلاعات دوره آموزشی

مهندس برنامه نویس C#– Web Application

برنامه نویس #C یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه فناوری اطلاعات در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس می باشد. علاقه مندان  به دوره برنامه نویس #C پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را، از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

با توجه به رشد روز افزون علم، آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس با هدف بالا بردن سطح علمی و کمک به تحقق این امر دوره آموزشی برنامه نویس C#– Web Application را طراحی و در دسترس علاقمندان قرار داده است . در این خصوص و با توجه به اهمیت آموزشی ، برنامه نویس #C به صورت عمومی برگزار می گردد .

يك مهندس كامپيوتر است كه با آموخته هاي خود ميتواند در ASP.NET با Enterprise هاي Web مهندس درتوسعه تيمهاي مهندسي كامپيوتردر تجزيه و تحليل ،طراحي،پياده سازي ،تست ونگهداري و مشاوره و تحقيق سيستمهاي،و مشابه آن در مراكز كامپيوتر برآيد

سرفصل ها
 • فصل اول (مقدماتی)
 • ۱ - مفهوم
 • مقدمه - آشنایی با NET - .NET Framework. چیست؟
 • ۲- ورود به برنامه
 • آشنایی با Visual Studio - ایجاد یک پروژه - پانل Properties
 • ۳ - تعاریف پایه
 • آشنایی با فضای نام - مفهوم شی گرایی و کلاس - کلاس ها و فضای نام
 • ۴شز - قواعد کد نویسی
 • قواعد برنامه نویسی در #C - درج توضیحات در #C
 • ۵ - شروع برنامه نویسی
 • نوشتن اولین برنامه - تغییر رنگ فرم
 • ۶ - آشنایی با انواع داده ها
 • آشنایی با انواع داده ها
 • ۷ - آشنایی با متغیرها
 • تعریف متغیر - درج متغیر بدون مقدار اولیه - کلمه کلیدی Var
 • ۸ - کار با انواع داده ها
 • تبدیل انواع داده به یکدیگر - انواع داده های عددی - داده های رشته ای و کاراکتری
 • ۹ - نکات کاربردی داده ها
 • نکات کاربردی داده ها (١) و (٢)
 • ۱۰ - میدان دید متغیرها
 • میدان دید متغیرها
 • ۱۱ - کار با عملگرها (١)
 • عملگرهای ریاضی - عملگرهای ++ و - - - عملگرهای ترکیبی
 • ۱۲ - کار با عملگرها (٢)
 • دسته بندی عملگرها - عملگرهای تساوی - عملگرهای رابطه ای و منطقی - مفهوم ثابت ها
 • ۱۳ - کار با انواع کنترل ها (١)
 • خصوصیات یک فرم - کنترل TextBox (١) - کنترل TextBox (٢) - کنترل Label
 • ۱۴ - کار با انواع کنترل ها (٢)
 • کنترل ComboBox - کنترل Button (١)، (٢) و (۳) - کنترل CheckBox
 • ۱۵ - کار با انواع کنترل ها (۳)
 • کنترل ListBox - کنترل PictuteBox - کنترل Timer - کنترل های LinkLabel و NotifyIcon - کنترل های MaskedTextBox و NumeticUpDown - کنترل های RadioButton و ProgressBar
 • ۱۶ - کار با انواع کنترل ها (۴)
 • کنترل ToolTip - کنترل WebBrowser - کنترل DateTimePicker
 • ۱۷ - کار با انواع کنترل ها (۵)
 • کنترل MenuStrip - کد نویسی برای منوها (١) و (٢) - کنترل ContextMenuStrip - کنترل StatusStrip - کار با خصوصیات یک کنترل
 • ۱۸ - ساختار شرطی
 • ساختارهای شرطی - دستور Else If - ساختار Switch
 • ۱۹ - ساختار تکرار
 • ساختار تکرار While - ساختار تکرار Do While - حلقه For
 • ۲۰ - مفاهیم آرایه ها
 • آرایه ها - تعریف آرایه
 • ۲۱ - کار با آرایه ها
 • دسترسی به اعضای آرایه - پیمایش آرایه توسط دستور For - نکات تکمیلی آرایه ها - کپی کردن آرایه ها
 • ۲۲ - دستور Foreach
 • پیمایش آرایه با Foreach - ساختار Foreach
 • ۲۳ - آرایه های چند بعدی
 • آرایه های چند بعدی - خواندن آرایه توسط دستور For - خواندن آرایه توسط دستور Foreach - آرایه های سه بعدی
 • ۲۴ - آزمون های عملی
 • شامل ۶ دوره آزمون
 • ۲۵ - آزمون های تستی
 • شامل ۶۰ عدد تست
 • فصل دوم (متوسط)
 • ۱ - متدها
 • متدها
 • ۲ - متدهای غیر بازگشتی
 • متد غیر بازگشتی بدون آرگومان (١) و (٢) - متد غیر بازگشتی با آرگومان (١) و (٢)
 • ۳ - متدهای بازگشتی
 • متد بازگشتی بدون آرگومان (١) و (٢) - متد بازگشتی با آرگومان (١) و (٢)
 • ۴ - مفهوم :Method Overloading
 • مفهوم Method Overloading - متدهایی با تعداد پارامترهای متفاوت
 • ۵ - دستورات Catch
 • دستورات Try Catch - دستورات Catch متوالی
 • ۶ - مدیریت خطاها
 • کلاس Exception - کلمه کلیدی Throw - بلوک Finally
 • ۷ - مفاهیم شی گرایی
 • شی گرایی - مفهوم کپسولی بودن
 • ۸ - کلاس ها و شی گرایی
 • نمونه سازی - افزودن فیلد Speed - افزودن متد Accelerate - خاصیت های خواندنی - نوشتنی - افزودن خاصیت درها
 • ۹ - مفاهیم تکمیلی شی گرایی
 • مفهوم متدهای سازنده - مفهوم وراثت - Override کردن متدها
 • ۱۰ - مفهوم چند شکلی
 • مفهوم چند شکلی (١) و (٢)
 • ۱۱ - پایگاه داده
 • مفاهیم پایگاه داده - کار با SQL Server - ایجاد یک پایگاه داده
 • ۱۲ - روش های ایجاد جداول
 • ایجاد جداول خالی - ایجاد جدول توسط Query - ایجاد سایر جداول
 • ۱۳ - ویرایش جداول
 • ایجاد ارتباط میان جداول - اضافه کردن رکوردها - دسترسی به پایگاه داده از طریق C#
 • ۱۴ - مفهومNET
 • آشنایی باNET - اشیا و متدهای ADO.NET
 • ۱۵ - پر کردن DataGrid ها
 • پر کردن DataGrid ها (١) و (٢)
 • ۱۶ - اتصال به پایگاه داده
 • اتصال به پایگاه داده توسط متدها (١) و (٢)
 • ۱۷ - کار باNET
 • ایجاد کد Insert درNET - نکات امنیتی برنامه - تنظیم TabIndex - کنترل نوع داده
 • ۱۸ - کد دکمه ها درNET
 • ایجاد کد Delete درNET - ایجاد کد Update در AAO.NET - ایجاد کد Search در AAO.NET - ایجاد کد Refresh در AAO.NET -
 • ۱۹ - اتصال C# به بانک اطلاعاتی
 • اتصال C# به بانک اطلاعاتی (١)، (٢) و (٣)
 • ۲۰ - مبانی LINQ
 • مفهوم LINQ - کار با LINQ - کد پر کردن Grid
 • ۲۱ - کد دکمه ها در LINQ
 • ایجاد کد Save در LINQ - ایجاد کد Delete در LINQ - ایجاد کد Update در LINQ - ایجاد سایر کدها در LINQ
 • ۲۲ - مبانی EMD
 • آشنایی با EMD - نمایش اطلاعات در Grid
 • ۲۳ - کد دکمه ها در EMD
 • ایجاد کد Save در EMD - ایجاد کد Delete در EMD - ایجاد سایر کدها در EMD
 • ۲۴ - آزمون های عملی
 • شامل ۶ دوره آزمون
 • ۲۵ - آزمون های تستی
 • شامل ۶۰ عدد تست
 • فصل سوم (پیشرفته)
 • ۱ - شمارنده ها
 • کار با شمارنده ها - نمایش عددی شمارنده ها
 • ۲ - ساختارها
 • ساختارها
 • ۳ - گزارش گیری
 • آشنایی با گزارش گیری - ارسال پارامتر به گزارش
 • ۴ - کار با DLL
 • ایجاد یک DLL - استفاده از DLL
 • ۵ - کار با فایل های XML
 • نوشتن اطلاعات در فایل XML - خواندن اطلاعات از فایل XML - پیاده سازی کد دکمه Delete
 • ۶ - کار ا Threadها
 • مفهوم Thread - کار با Thread
 • ۷ - اجرای Threadها
 • اجرای متوالی Threadها - اجرای همزمان Threadها
 • ۸ - پارامترهای Threadها
 • افزودن پارامتر به متد - ارسال پارامتر به برنامه
 • ۹ - انواع و وضعیت Threadها
 • انواع Thread - تغییر وضعیت Thread - دسترسی به یک منبع مشترک
 • ۱۰ - پروژه (فارسی سازی)
 • نمایش تاریخ شمسی - صفحه کلید فارسی
 • ۱۱ - پروژه (پاک کردن TextBox)
 • پاک کردن TextBoxها (١) و (٢)
 • ۱۲ - پروژه (جدا کردن اعداد و تاریخ)
 • جدا کردن اعداد به صورت سه رقمی - درج Slash در تاریخ
 • ۱۳ - پروژه (نمایش اطلاعات)
 • نمایش پیام بر اساس محتوای TextBox - به دست آوردن نام کاربری
 • ۱۴ - پروژه (دستورات Login)
 • Login در محیط DataSet (١) و (٢)
 • ۱۵ - پروژه (کنترل تصاویر)
 • کنترل نمایش تصاویر (١) و (٢) - نمایش تصویر بر اساس کد
 • ۱۶ - پروژه (طراحی و فراخوانی ماشین حساب)
 • طراحی ماشین حساب - فراخوانی ماشین حساب ویندوز
 • ۱۷ - پروژه (مثال های کاربردی)
 • ارتباط کلیدهای Tab و Enter -شز تغییر رنگ فرم توسط کاربر - ارسال اطلاعات جدول به Excel - پر کردن ProgressBar - استفاده از کنترل NotifyIcon
 • ۱۸ - توابع API
 • فایل های DLL حاوی توابع API - کنترل نحوه نمایش فرم توسط تابع API
 • ۱۹ - پروژه کامل (اطلاعات پرسنلی ۱)
 • ایجاد جدول پرسنل - بررسی کنترل های فرم - دکمه انتخاب تصویر پرسنل - دکمه Save
 • ۲۰ - پروژه کامل (اطلاعات پرسنلی ۲)
 • تنظیم TabIndex - متد خالی کردن فرم - خالی کردن PictureBox - فعال و غیرفعال کردن دکمه ها - نمایش رکوردها در Grid
 • ۲۱ - پروژه کامل (اطلاعات پرسنلی ۳)
 • دکمه Delete - دکمه Search - کد مربوط به ComboBox
 • ۲۲ - پروژه کامل (اطلاعات پرسنلی ۴)
 • دکمه Update - دکمه Refresh
 • ۲۳ - ایجاد برنامه تحت شبکه
 • ایجاد برنامه تحت شبکه
 • ۲۴ - آزمون های عملی
 • شامل ۶ دوره آزمون
 • ۲۵ - آزمون های تستی
 • شامل ۶۰ عدد تست
مشاهده سرفصل های کامل
گواهینامه های رایگان
 • تاییدیه ی رایگان از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس
ثبت نام کنید
افزودن به سبد
دوره های آموزشی مرتبط در زیر میتوانید دوره های آموزشی مرتبط با دوره بالا را مشاهده و پیمایش کنید
درباره ما

آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس با اخذ مجوز از سازمان فنی حرفه ای برگزار کننده دوره های آموزشی متنوع در حوزه رشته های مالی و بازرگانی ، فناوری اطلاعات و هنری می باشد و در پایان دوره به دانشپذیران عزیز تاییدیه حضور معتبر اعطا میگردد .

آیتم موردنظر به سبد شما اضافه شد.x