کانال پارس در تلگرام دنبال کنیدx
مربی آموزش الکترونیکی - آموزش مجازی | دوره های فنی حرفه ای | آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس
مربی آموزش الکترونیکی بدون تصویر مشاهده رزومه

مربی آموزش الکترونیکی

مربی آموزش الکترونیکی  یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه فناوری اطلاعات در آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس  می باشد.علاقه مندان  به دوره مربی آموزش الکترونیکی پس از ثبت نام در دوره و شرکت در کلاسهای حضوری و آزمون پایان دوره ، تاییدیه گواهینامه فنی حرفه ای را ،از آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد پارس دريافت نمایيد.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس  با توجه به روند افزایش علاقمندی مهارت آموزی دوره آموزشی مربی آموزش الکترونیکی را جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه مربی آموزش الکترونیکی آماده و ارائه نموده است . شرکت در دوره آموزشی  می تواند امکان کسب و اطلاعات جامع را به علاقمندان مربی آموزش الکترونیکی ارائه نماید.

سرفصل ها
فصل اول
 • بكارگيري مفاهيم و ابزارها در آموزش هاي الكترونيكي
 • مفاهيم مطرح در حوزه يادگيري و آموزش الكترونيكي
 • مزايا و چالش هاي يادگيري الكترونيكي در مقايسـه با رويكردهاي مرسوم آموزشي
 • رويكردهــاي ارائه آموزش الكترونيكي شامل همزمان و غيرهمزمان، آفلاين، آنلاين و تركيبي
 • نقش آفرينان آموزش الكترونيكي
 • اجزا و ابـزار سيسـتم آمـوزش الكترونيكـي شـامل سامانه مديريت يــادگيري (LMS) محتــواي آموزشي، و كاربران
 • روش هاي تدريس، نظريه هاي يادگيري، طراحي (Instructional Design) آموزشي
 • انواع تعاملات و مشاركت در آموزش الكترونيكي
 • نقش مدرس به عنوان معلم، تسـهيل گر و راهنماي فرآيندهاي يادگيري
 • روش هاي ارائه محتوا
 • مراحل توليد محتواي الكترونيكي
 • روشهاي توليد اجزا دروس الكترونيكي
 • توانمندي ها و الزامات يـادگيري مبتني بـر موبايل (M-Learning)
 • شبكه هاي اجتماعي يادگيري (نظير Edmodo)
 • مراحل آموزش الكترونيكي
 • MOOC و سيستمهاي باز آمـوزش الكترونيكي شامل Coursera و Open Corpus
فصل دوم
 • اجراي دوره آموزشي الكترونيكي
 • ويژگي هاي دوره آموزشي الكترونيكي
 • چگونگي تعريف دوره جديد
 • انتخاب ابزارها و امكانات فعال آموزشي و مديريتي متناسب با نيازمندي هاي دوره
 • تعريف و اختصاص نقشهاي مختلـف دوره شـامل مدرس، كمك مدرس، پشتيبان، و يادگيرندگان
 • بارگذاري و معرفي منابع آموزشي در صفحه دوره آموزشي در LMS
 • بكارگيري امكانات تعريف انـواع تكـاليف، درس و نظاير آن
 • بكارگيري امكانات فعاليتهاي يادگيري گروهي شامل تالارهاي گفتگو، ويكي، اتــاق گفتگــو (چت) و نظاير آن
 • تعريف گروه هاي يادگيرندگان و اختصاص فعاليتهاي گروهي
فصل سوم
 • توليد محتواي آموزشي
 • رويكرد فرد، فرآيند، و محصول در توليد محتواي الكترونيكي
 • استانداردهاي توليد محتوا
 • معيارهاي انتخاب نوع محتوا و رويكردهاي تعاملي
 • تعيين اهداف آموزشي با توجه به استانداردهاي رايج نظير اهداف سه گانه بلوم
 • طراحي سناريو و تعيين و سازماندهي مفاهيم آموزشي به منظور نيل به اهداف يادگيري
 • بكـارگيري رويكردهـاي فعـال در انتقـال مفـاهيم آموزشي (تعاملات يادگيرنده با محتوا)
 • طراحي و اجراي واسط كاربري متناسب با اهداف يادگيري و جامعه مخاطبين
فصل چهارم
 • پشتيباني از يادگيرندگان دوره
 • الكترونيكي
 • مفاهيم مديريت دوره آموزشي و بكارگيري امكانات تعاملي LMS نظير تالار خبري به منظور اطلاع رساني
 • الزامات برگزاري كلاس مجازي و كاربردهاي آن
 • نظارت مستمر بر حضور و انجام فعاليتهاي يادگيرندگان
 • چگونگي تنظيم گزارشات براي بازخورد در قالب نمره دهي يا پاسخگويي به فعاليتهاي يادگيري و عملكرد مخاطبان به منظور افزايش انگيــزه تسهيل فعاليتهاي آنان
 • نقش ابزارهاي مشاركتي نظير تالارهاي خبري در جبران كمبود ارتباط چهره بـه چهـره در آمـوزش الكترونيكي
فصل پنجم
 • ارزشيابي و نظارت برآموزش در يادگيري الكترونيكي
 • استانداردها و مدل هاي سنجش و ارزشيابي
 • استانداردها و مدل هاي مديريت كلاس در آموزش الكترونيكي
 • استانداردها و مدل هاي روشهاي نظارت بر آموزش الكترونيكي
گواهینامه های رایگان
 • تاییدیه ی رایگان از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارس
گواهینامه های قابل درخواست
ثبت نام کنید
رایگان دانلود کنید

نوشته های مرتبط

شاید نوشته های زیر برای شما جالب باشد

خبرنامه آموزشگاه پارس

دریافت روزانه آموزش های رایگان
031-95022444-8

آیا نیاز به کمک مشاوران ما دارید ؟

مشاوران پارس 24 ساعته آماده پاسخگویی هستند


captcha

پارس در شبکه های اجتماعی

بازگشت به بالای سایت

کلیه حقوق برای آموزشگاه پارس محفوظ است.

آموزش مجازی
Real Time Web Analytics